Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret132500

Dr. Kadir FERHAT (02.02.001 Nolu AHB)

Mesai Saatleri:
Pazartesi:  09:00-13:00 / 15:00-19:00
Salı:           08:00-12:00 / Gezici Hizmet
Çarşamba: 08:00-12:00/13:00-17:00
Perşembe:08:00-12:00/13:00-17:00
Cuma:       08:00-12:00/13:00-17:00
Salı günleri 13:00-17:00 saatleri arasında gezici hizmet sebebiyle poliklinik hizmeti verilmemektedir.
Yeni Besni Mh. - (Oyalı - Kızılpınar - Beşkoz) Gezici Hizmet


Dr. Erkan EKİNCİ (02.02.002 Nolu AHB)

Pazartesi: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
Salı :         08:00-12:00 / 13:00-17:00
Çarşamba:09:00-13:00/15:00-19:00
Perşembe günleri gezici hizmet sebebiyle poliklinik hizmeti verilmemektedir.
Cuma:      08:00-12:00/13:00-17:00
Yeni Besni Mh. - (Toklu- Boncuk - Uzunkuyu) Gezici Hizmet


Dr. Mehmet ARSLAN (02.02.004 Nolu AHB)

Pazartesi:  08:00-12:00 / 13:00-17:00
Salı:           08:00-12:00 / 13:00-17:00
Çarşamba: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
Perşembe: 09:00-13:00 / 15:00-19:00
Cuma:        08:00-12:00 / 13:00-17:00

Cirit Meydan Mh.


Uzm. Dr. Zeynep AVCU (02.02.005 Nolu AHB)

Pazartesi: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
Salı:           09:00-13:00 / 15:00-19:00
Çaşamba günleri gezici hizmet sebebiyle poliklinik hizmeti verilmemektedir.
Perşembe:08:00-12:00 / 13:00-17:00
Cuma:        08:00-12:00/13:00-17:00
Dumlupınar Mh. - Aşağı Sarhan Mh. - Çilboğaz-Oyratlı

Aile Hekimi kimdir?

Aile hekimi;  yaş veya cinsiyeti ne olursa olsun,kişiyi bir bütün olarak incelemek için eğitilmiştir. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyor ve spesifik tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir.

Aile Hekimliği uygulamasının amacı nedir ?

Aile hekimliğinin amaçları şu alt başlıklarda özetlenebilir: 

  • Erken tanı ve tedaviyi sağlamak,
  • Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak,
  • Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek,
  • Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak,
  • Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek,
  • Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.

 

Aile hekimliği uygulamasında hasta - hekim ilişkisi nasıldır?

Aile hekimi, kişiyi ailesi ve içinde yaşadığı toplum ile birlikte bir bütün olarak ele alarak koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi hizmetlerini bir arada sunan ve kendi sorumluluğu altındaki kişilerin hem biyolojik, hem ruhsal, hem de sosyal yönleriyle ilgili olan, kişilerin kendi seçtikleri hekimidir.

İletişim insan yaşamında önemli bir olgudur ve günlük yaşantımızın hemen hemen her alanında etkilidir. Hasta ve hekim arasındaki iletişim ise daha önemlidir çünkü:            

Hekimler açısından, hastaları anlamanın, onlara uygun tedaviler düzenleyebilmenin, hastaların bu tedaviye uyum sağlayıp, tedaviye bağlı kalmalarının,

Hastalar açısından ise hekimlere güven duymanın, kendilerine sunulan tedavi imkânlarından yararlanabilmelerinin ve iyileşmelerinin ilk ve en önemli adımı iletişimdir.

Aile hekimliği uygulamasında hizmetin iki ana unsuru olan hekim ve hasta arasındaki ilişki karşılıklı empati yapabilme, sabır ve anlayış temellerine oturmalıdır.

Neden Aile Hekimliği?

Aile hekimi, aile bireylerinin ikametlerine yakın olup hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanır; aile, çevre ve iş ilişkilerini değerlendirir. Ailenin bütün bireylerinin sağlık durumlarını, yaşama koşullarını, dolayısıyla koruyucu sağlık uygulamalarının ve sağlık eğitimlerini bireylere nasıl uygulanacağını en iyi bilen kişidir. Bu doktorlar kendi sorumluluğu altındaki bireyleri bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla riskler, sağlık koşulları, psikososyal çevre ve mevcut diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirir. Sağlık hizmeti sınumunda, hizmetten yararlanan bireylerin memnuniyeti önemlidir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürekli eğitimle geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, çalışan hekimler ile diğer sağlık elemanlarının özendirilmesi, birey ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak koruyucu sağlık sistemine ağırlık verilmesi ve kabul edilebilir sevk sisteminin uygulanması ana ilkelerdir. Bu ilkelerin hayata geçirilmesi ikinci basamakta yığılmayı engelleyecek ve gerçekten ikinci basamakta tedavi edilmesi gereken hastalara yeterince zaman ayrılmasını sağlayacaktır. Birinci basamak hizmetlerinin etkili bir şekilde verilebilmesi, toplumun hastalık yükünün azaltılmasının yanı sıra, ikinci ve üçüncü basamak tedavi kuruluşlarımızın da daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti ve sağlık eğitimi vermelerine fırsat tanıyacaktır.

Saat
Takvim
Hava Durumu